543 doanh nghiệp được cấp mới đăng ký kinh doanh

07-10-2019 13:49

 

9 tháng năm 2019, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 543 doanh nghiệp (tăng 4,8% so với cùng kỳ) với số vốn đăng ký là 5,2 nghìn tỷ đồng (tăng 67,7%).

Công ty TNHH nhựa Châu Âu Xanh Europipe tại Khu công nghiệp Nam Phổ Yên hiện đang tạo việc làm cho hơn 250 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 9,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký mới tập trung nhiều ở T.P Thái Nguyên với 299 doanh nghiệp có vốn đăng ký gần 2,3 nghìn tỷ đồng; T.P Sông Công là 49 doanh nghiệp có vốn đăng ký trên 1,5 nghìn tỷ đồng; T.X Phổ Yên với 85 doanh nghiệp có vốn đăng ký gần 1 nghìn tỷ đồng…

Cũng trong 9 tháng đã có 80 doanh nghiệp tạm ngừng đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, có 444 doanh nghiệp đóng mã số thuế và 151 doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Nguồn: baothainguyen.vnThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325125

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/