Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2422/TB-BQL THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên 22/11/2021 Phạm Mạnh Hùng
2 187/QĐ-BQL Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 11/10/2021 Trần Quốc Trung
3 186/ QĐ-BQL Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 11/10/2021 Trần Quốc Trung
4 2896/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên 15/09/2021 Lê Quang Tiến
5 1764 TB-BQL Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của Ban Quản lý các kcn Thái Nguyên 31/08/2021 Phan Đức Cường

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/