Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 2422/TB-BQL THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên 22/11/2021 Phạm Mạnh Hùng
2 187/QĐ-BQL Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 11/10/2021 Trần Quốc Trung
3 186/ QĐ-BQL Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 11/10/2021 Trần Quốc Trung
4 2896/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên 15/09/2021 Lê Quang Tiến
5 1764 TB-BQL Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của Ban Quản lý các kcn Thái Nguyên 31/08/2021 Phan Đức Cường
6 1728/TB-BQL thông báo v/v tuyển dụng lao động theo hợp đồng 68/2000/nđ-cp( ( nghị định 161/2018/nđ-cp) tại bql các kcn thái nguyên 25/08/2021 Phan Đức Cường
7 1715BQL-QHXD Công khai và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về hồ sơ nhiệm vụ quy chung xây dựng kcn đô thị - dịch vụ Phú Bình 25/08/2021 Phan Đức Cường
8 137QĐ-BQL Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2021 của ban quản lý các kcn Thái Nguyên 19/07/2021 Phan Đức Cường
9 136 QĐ-BQL Quyết định công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý ii năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 19/07/2021 Phan Đức Cường
10 117 QĐ-BQL Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 29/06/2021 Phan Đức Cường
11 1242/TB-BQL thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/nđ-cp vào làm việc tại ban quản lý các kcn thái nguyên 21/06/2021 Phan Đức Cường
12 112/QĐ-BQL Quyết định về việc thay đổi nhân sự tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC tại Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 21/06/2021 Phan Đức Cường
13 95/QĐ-BQL quyết định về việc công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của trưởng ban quản lý các kcn thái nguyên trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 20/05/2021 Phan Đức Cường
14 82/ QĐ-BQL Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 04/05/2021 Phan Đức Cường
15 32/QĐ-BQL Quyết định công khai mua sắm tài sản công năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 01/03/2021 Phan Đức Cường
16 31/QĐ-BQL Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên ( mã đvsdns: 1040148 26/02/2021 Phan Đức Cường
17 23 /QĐ-BQL Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 09/02/2021 Phan Đức Cường

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/