Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 108/QĐ-BQL Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên 05/05/2022 Phan Đức Cường
2 91QĐ-BQL QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên 06/04/2022 Phan Đức Cường
3 72QĐ-BQL QUYẾT ĐỊNH Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên 24/03/2022 Phan Đức Cường

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/