Thông báo v/v tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ( Nghị định 161/20218/NĐ-CP) vào làm việc tại Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

11-11-2021 14:53

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (Nghị định 161/20218/NĐ-CP)

Thông tin chi tiết tại đây.

VP
BQL các KCN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325178

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/