Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo NĐ 68/2000/NĐ-CP

28-06-2021 07:39

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

Thông tin chi tiết tại đây !BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/