Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021

17-03-2022 19:29

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2021

Thông tin chi tiết tại đây.

Văn phòng
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325084

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/