Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021

17-03-2022 18:36

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

Thông tin chi tiết tại đây.

Văn phòng
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8441

Tổng truy cập: 1243201

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/