Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc tại buổi làm việc với Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

24-06-2019 10:31

 

Ngày 21/7, Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Vũ Hồng Bắc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với Ban Quản lý các KCN tỉnh. Cùng dự, có đồng chí Nhữ Văn Tâm – UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế tại Khu công nghiệp Điềm Thụy
(nguồn: Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên)

Báo cáo với đồng chí Chủ tịch tỉnh tại buổi làm việc, Ban quản lý các KCN tỉnh cho biết, đến nay Thái Nguyên có 4/6 KCN đi vào hoạt động. Tính đến thời điểm báo cáo, các KCN đã thu hút được 153 dự án, trong đó có 77 dự án FDI và 76 dự án DDI. Tổng số vốn đăng ký đạt gần 7 tỷ USD và trên 11.700 tỷ đồng.

Đ/c Phan Mạnh Cường – Trưởng ban Quản lý các KCN Thái Nguyên
báo cáo kết quả hoạt động của Ban Quản lý tại buổi làm việc

 

Hiện nay, có 95 dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổng doanh thu ước đạt trên 9 tỷ USD và trên 1.000 tỷ đồng, đem lại việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Nguồn: Văn phòng Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, đóng góp tích cực mà Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Quản lý cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất ý chí để tham mưu cho UBND tỉnh khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tăng cường quảng bá, đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân và hỗ trợ doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu khi nước ta hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa, công khai minh bạch quy trình, thủ tục trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình. Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt Nghị định số 19-2016/NĐ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ

Trước một số đề nghị của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý các KCN cùng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp tổ chức thực hiện.

Về đề nghị xếp hạng Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên lên hạng I theo thông tư số 36/2005/TT-BNV, UBND tỉnh đồng chí về chủ trương, giao Sở Nội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN rà soát các tiêu chí, điều kiện cụ thể, thống nhất tham mưu báo cáo UBND tỉnh xếp hạng theo quy định.

Về đề nghị phân cấp cho Ban Quản lý các KCN thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP và Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT, giao sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Ban và đơn vị có liên quan rà soát các điều kiện cụ thể, thống nhất tham mưu và báo cáo đồng chí Nhữ văn Tâm xem xét, chỉ đạo.

Về đề nghị ủy quyền thầm định và chấp thuận báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ban và các đơn vị liên quan căn cứ quy định hiện hành, thống nhất tham mưu, báo cáo đồng chí Nhữ Văn Tâm xem xét, chỉ đạo.

Về đề nghị chủ trương để Ban Quản lý các KCN được vay vốn từ Ngân hàng phát triển để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng KCN Sông Công II. Giao Ban tập trung nghiên cứu các phương án cụ thể, tổ chức tham vấn các chuyên gia, cơ quan, tổ chức tham vấn các chuyên gia, cơ quan, tổ chức uy tín trong nước; tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cuối cùng, để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng KCN Điềm Thụy đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Bình và UBND thị xã Phổ Yên phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án hiểu và chấp hành đúng quy định của Nhà nước, trong tháng 8/2016, hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng để triển khai dự án ./.

Nguồn tin: Văn PhòngBAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/