Tạo điều kiện cho người lao động thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

21-04-2020 15:59