Tạo điều kiện cho người lao động thực hiện áp dụng biện pháp cách ly y tế nghiêm ngặt, lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2

21-04-2020 15:59

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/