Tăng cường hiệu quả quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

28-03-2022 14:53

Đề góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020. Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 639/BTTTT-THH ngày 28/2/2022, về tăng cường hiệu quả quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước và một số nội dung tuyên truyền về văn bản do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn.

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:

1. Ban hành Nghị quyết, chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số bảo đảm việc đầu tư và sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước được sử dụng đúng nội dung, đúng tính chất nguồn kinh phí, đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số cần thực hiện theo quy trình, thủ tục, pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư, ngân sách nhà nước, đầu thầu.

           3. Trong năm 2022 và các năm tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tập huấn công tác quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; tập huấn công tác định mức, đơn giá trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin…Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Coi tiêu chí tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là tiêu chí xếp hạng về ICT Index và cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyển đổi số./.

Xem chi tiết văn bản số 639/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông tại đây

Văn phòng
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8945

Tổng truy cập: 1243210

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/