KIỂM TRA VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM ĐỐI VỚI 02 DỰ ÁN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH

15-10-2021 14:09

Chiều ngày 15/10/2021, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Phổ Yên và các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải để phục vụ công tác vận hành thử nghiệm của Dự án nhà máy Sunny Opotech Việt Nam tại KCN Yên Bình, thị xã Phổ Yên. Trước đó sáng ngày 11/10/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra tại Dự án của Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam).

Qua kiểm tra cho thấy đây là hai dự án có quy vốn đăng ký đầu tư lớn với mục tiêu là sản xuất, lắp giáp các linh kiện điện tử, phục vụ sản xuất điện thoại.

 

Hình ảnh làm việc của Đoàn tại Dự án nhà máy Sunny Opotech Việt Nam

Tại buổi làm việc sau khi nghiêm cứu hồ sơ Kế hoạch vận hành thử nghiệm, các thành viên trong đoàn đã có những đóng góp, ý kiến nhận xét cụ thể cả hai Dự án đã đầu tư xây dựng đầy đủ các công trình xử lý chất thải, các công trình bảo vệ môi trường theo đúng nội dung yêu cầu tại Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đoàn kiểm tra đã nhất trí cho phép vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của 02 Dự án trên.

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/