Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016 – Khối Thi đua Ban Quản lý các KCN 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc

24-06-2019 10:27

 

Ngày 24/02, tại thành phố Thái Nguyên, Khối Thi đua BQL các KCN 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016; phát động phong trào thi đua; ký giao ước thi đua năm 2017.

Các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Trung Nam – Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Đồng chí Bùi Quang Vũ – Phó vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đồng chí Lưu Thị Bích Đào – Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên cùng dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí: Phan Mạnh Cường, Trưởng ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, Trưởng Khối – chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Quản lý các KCN Tuyên Quang, Phó Khối – đồng chủ trì hội nghị; Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là Trưởng ban, Phó trưởng ban, Chánh Văn phòng và Chuyên viên phụ trách công tác TĐ-KT của 7 tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái và Bắc Kạn.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng khối, Trưởng ban Quản lý các KCN Tuyên Quang trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Sau đó, Hội nghị cùng tổng kết, thảo luận, đánh giá sâu sắc những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2017 của Khối. Năm 2016, với vai trò là trưởng khối, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã phối hợp với Ban Quản lý các KCN Tuyên Quang đã có nhiều tích cực trong việc đôn đốc các thành viên trong khối thực hiện tốt công tác thi đua, triển khai kịp thời việc phát động phong trào thi đua năm 2016 theo nội dung các đợt thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như của từng địa phương phát động; Xây dựng kế hoạch thi đua tại mỗi đơn vị, tổ chức đăng ký thi đua đến từng tập thể nhỏ cũng như đến từng cán bộ, công chức, viên chức và lao động để cùng nhau ra sức thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đơn vị thành viên tích cực thi đua, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó khối, Trưởng ban Quản lý các KCN Tuyên Quang trình bày dự thảo báo cáo.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và tạo không khí thi đua sôi nổi trong Khối, 7 đơn vị trong Khối phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Khối thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc chung sức, đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Nam – Vụ trưởng Vụ thi đua – Khen thưởng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Khối Thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã đạt được trong phong trào thi đua năm 2016. Vụ trưởng đề nghị các đơn vị cần xây dựng phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của từng địa phương; Tăng cường sự gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các đơn vị. Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị phải xây dựng được kế hoạch thi đua của từng năm, tổng hợp thành kế hoạch thi đua chung của Khối, gắn với các phong trào thi đua của bộ Kế hoạch và Đầu tư, của từng địa phương. Đồng thời, chú trọng việc phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến để nhân rộng điển hình trong toàn Khối,…

Đồng chí Nguyễn Trung Nam phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Mạnh Cường – Trưởng khối, Trưởng ban Quản lý các KCN Thái Nguyên tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo các Vụ, cũng như ý kiến của Lãnh đạo các đơn vị để hoàn thiện báo cáo và gửi cho các đơn vị trong Khối.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất suy tôn và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng “Cờ Thi đua xuất sắc” cho Tập thể Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư” cho Tập thể Ban Quản lý các KCN Tuyên Quang, Ban Quản lý các KCN Bắc Giang và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Khối Thi đua năm 2016.

Để tiếp tục phát huy tinh thần thi đua để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của năm 2017, Hội nghị đã bầu ra đơn vị Trưởng và Phó khối. Theo đó, Trưởng khối là Ban Quản lý các KCN Tuyên Quang và Phó khối là Ban Quản lý các KCN Bắc Giang.

Tại đây, 7 đơn vị trong khối đã thống nhất nội dung Ký giao ước thi đua năm 2017 và quyết tâm hoàn thành mọi kế hoạch đề ra trong năm 2017./. 

Lãnh đạo Vụ chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo BQL các KCN 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. 

Nguồn tin: Văn PhòngBAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/