Hội nghị tập huấn về công tác quản lý văn bản điều hành và họp trực tuyến

22-09-2021 14:04

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

Về công tác quản lý văn bản điều hành và họp trực tuyến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

(Ảnh: Hội nghị tập huấn ngày 18/9/2021)

Nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên (Ban) trong năm 2021 và giải pháp hội họp và làm việc trực tuyến, góp phần tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 18/9/2021 được sự đồng ý của lãnh đạo Ban, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn về sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành và hướng dẫn họp trực tuyến.

Tham dự buổi tập huấn gồm có các đồng chí Lãnh đạo Ban, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban. Qua buổi tập huấn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nắm chắc hơn được quy trình quản lý văn bản đi, đến, chữ ký số; được hướng dẫn tham gia hội họp và làm việc trực tuyến trên môi trường mạng./.

Ngọc Thanh
Văn phòng Ban.

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/