Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

24-06-2019 09:38

Tham dự hội nghị, có các đồng chí là Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, cùng toàn thể các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Ban; Báo cáo công khai tài chính năm 2016; Báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân năm 2016; Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Đồng chí Phan Mạnh Cường – Trưởng ban Quản lý các KCN Thái Nguyên chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, Ban đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, mang lại những đóng góp quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh như: Đã thu hút được 30 dự án, trong đó 22 dự án FDI và 8 dự án DDI, với tổng số vốn đăng ký cấp mới là hơn 100 triệu USD và trên 1.000 tỷ đồng. Đã có 96 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 90.000 lao động; nộp ngân sách nhà nước gần 4.000 tỷ đồng, tăng 152% so với năm 2015; Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp trong các KCN đạt trên 19 tỷ USD và Giá trị nhập khẩu đạt trên 11 tỷ USD.

Để có được kết quả đó là nhờ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban đã phát huy vai trò trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập thể Ban đã đăng ký thi đua và ký giao ước thi đua với Khối thi đua 7 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và Khối thi đua các cơ quan QLNN trong tỉnh. Ngoài ra, Ban còn phát động và đăng ký thi đua đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và phong trào thi đua bảo vệ An ninh tổ quốc do tỉnh phát động… Năm 2016, Ban có 7 cá nhân được tặng “Giấy khen” đột xuất do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi xả thải trái phép tại KCN Sông Công I theo QĐ số 231/QĐ-BQL của Ban; có 19 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; 78 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có 08 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Đồng chí Nông Quốc Tiến – Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC – LĐ  năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Mạnh Cường – Trưởng ban Quản lý các KCN Thái Nguyên nhấn mạnh: Để duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được, mỗi cá nhân của Ban cần tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không ngừng hoàn thiện bản thân, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ tốt cho công việc. Đồng chí tin tưởng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, Ban sẽ còn gặt hái được nhiều thành công trong năm 2017.

Nhân dịp này, Lãnh đạo Ban cũng đã khen thưởng và tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân đã hòa thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016./.

Đồng chí Phan Mạnh Cường trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016

Nguồn tin: Văn PhòngBAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/