Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải làm việc với Sở Xây dựng

13-09-2021 17:25

 

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Dương Xuân Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Văn Thọ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tham mưu các công trình có điểm nhấn đặc trưng về văn hóa của tỉnh

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Sở Xây dựng hiện có 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trong 8 tháng năm 2021, Sở Xây dựng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao như: Quy hoạch kiến trúc, quản lý hoạt động xây dựng, quản lý nhà và phát triển đô thị, kinh tế và vật liệu xây dựng, thanh tra xây dựng… Cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên tại khu vực sân vận động tỉnh; thẩm định 04 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị; 2 đồ án quy hoạch chung đô thị; thẩm định 9 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tại các đô thị mới; tham gia ý kiến thống nhất đối với 46 nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị; xét và cấp 7 chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo Luật Kiến trúc; hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin nhà ở, thị trường bất động sản. Trong quý IV/2021 và giai đoạn 2021 - 2026, Sở Xây dựng tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, khả thi; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đáp ứng về đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp, hướng dẫn các ngành, các địa phương trong công tác quy hoạch đô thị, nông thôn; hoàn thiện Đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như: Quan tâm đến công tác quy hoạch hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh, nhất là hệ thống thoát nước thành phố Thái Nguyên; có các công trình, biểu tượng, kiến trúc tiêu biểu của tỉnh và của các địa phương; thực hiện quy hoạch đô thị phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Nhà nước, đặc biệt quan tâm đến không gian công cộng, không gian cây xanh và không gian giao thông; công tác thẩm định và cấp phép dự án cần phải được thanh tra, kiểm tra thường xuyên; công tác quy hoạch cần phải được đẩy nhanh và có tính khả thi trong thực tiễn; tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Xây dựng với các sở, ban, ngành và các địa phương trong công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch quốc gia…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng trong việc tham mưu với tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời yêu cầu Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới... Bên cạnh đó, Sở cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Chú trọng công tác chỉ đạo của cấp ủy trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác xây dựng quy hoạch trên địa bàn tỉnh; thực hiện chuyển đổi số trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, tích hợp thông tin liên quan đến Sở vào ứng dụng C-ThaiNguyen; việc thực hiện các dự án, đề án ngoài ngân sách trong quá trình thẩm định, thiết kế, xây dựng phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tỉnh Thái Nguyên và các địa phương phải có các công trình đẹp, có điểm nhấn đặc trưng văn hóa vùng, miền… Đặc biệt là nghiêm túc xử lý, khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tại kết luận của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực xây dựng, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/