Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên: Sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số

08-06-2022 09:02

 

Đ/c Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ về công tác chuyển đổi số

Đ/c Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ về công tác chuyển đổi số

Tại Hội nghị, gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Quản lý các KCN tỉnh, chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ các KCN Thái Nguyên và đại diện một số doanh nghiệp trong KCN đã được nghe đồng chí Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ những kiến thức, kỹ năng, phương pháp luận trong chuyển đổi số; những ứng dụng trong hoạt động chuyên môn tại Khu công nghiệp như nền tảng dữ liệu Big Data, các cơ sở dữ liệu riêng; dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng Sổ tay Đảng viên, Thái Nguyên ID.. .

Cùng với đó, các đại biểu được thông tin một số kết quả nổi bật sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số, Ban Quản lý các KCN đã tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tới toàn thể CBCCVC người lao động. Đồng thời xây dựng bản đồ số 3D tại KCN Sông Công II và phần mềm quản lý hạ tầng các KCN tỉnh Thái Nguyên; tổ chức các cuộc họp, hội nghị không giấy; triển khai hệ thống truyền thanh thông minh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành đặc biệt là tuyên truyền phòng, chống lụt bão, thiên tai, cháy nổ, phòng chống dịch COVID – 19 và đảm bảo an ninh trật tự trong các KCN…

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số đã giúp cho đội ngũ CBCCVC người lao động của Ban Quản lý các KCN và các doanh nghiệp trong KCN nắm rõ hơn về chủ trương cũng như quá trình, kết quả triển khai công tác chuyển đổi số ở tất cả các trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Từ đó, các đơn vị tăng cường vận dụng vào công tác chuyên môn của Ban Quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

 

 

Thu Hương
Sở Thông tin và Truyền thông

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325096

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/