Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên tổ chức thăm hỏi và trao tặng quà đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết Trung thu năm 2021.

15-09-2021 16:00

Ngày 14/9/2021, Công đoàn Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên tổ chức đến tặng quà trung thu cho cán bộ công chức viên chức, người lao động.

Thông tin chi tiết tại đây.

Công đoàn Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên
BQLKCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/