Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên triển khai tuyên truyền về Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

21-06-2022 08:24

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 1182/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 10/6/2022, Ban quản lý các KCN Thái Nguyên ban hành văn bản số 1009/BQL-TNMT phổ biến tuyên truyền danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất để triển khai đến các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác nước dưới đất trên địa bàn các KCN tỉnh.

Theo đó, Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm 156 vùng hạn chế, tổng diện tích vùng hạn chế là 49.256,40 ha (gồm vùng hạn chế 1, vùng hạn chế 3 và vùng hạn chế hỗn hợp), cụ thể như sau:

1. Vùng hạn chế 1 (Khu vực có nguy cơ sụt, lún đất, gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất; khu vực có nguồn nước dưới đất bị ô nhiễm hoặc có dấu hiệu ô nhiễm nhưng chưa có giải pháp công nghệ xử lý bảo đảm chất lượng) gồm 31 khu vực trong đó: 7 khu vực đã từng xảy ra sự cố sụt, lún đất, biến dạng địa hình và phạm vi liền kề diện tích 1.312,90 ha; 5 khu vực có bãi chôn lấp chất thải và phạm vi liền kề diện tích 720,77 ha; 19 khu vực có nghĩa trang tập trung và phạm vi liền kề diện tích 6.913,08 ha.

2. Vùng hạn chế 3 (khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã có hệ thống cấp nước tập trung và dịch vụ cấp nước bảo đảm đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng) gồm 99 khu vực với tổng diện tích 37.679,32 ha.

3. Vùng hạn chế hỗn hợp (bao gồm diện tích bị chồng lấn của các vùng hạn chế 1, 2, 3, 4) gồm 26 khu vực với tổng diện tích 2.776,08 ha.

 

 

Nước ngầm (Groundwater) (Ảnh: Byju)

Từ Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại Quyết định đã quy định về các biện pháp cụ thể hạn chế khai thác đối với từng khu vực.

Đồng thời trong thời gian mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày ký Quyết định này Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm Công bố Danh mục và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; Thông báo đến UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn nơi có vùng, khu vực hạn chế khai thác nước dưới đất...

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc khoanh định, công bố danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất là căn cứ quan trọng để bảo vệ tài nguyên nước cũng như quyền lợi của người dân do đó cần được công bố công khai và kịp thời./.

 

Xem chi tiết Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 tại đây.

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325250

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/