Đảng ủy các khu công nghiệp Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII)

24-06-2019 09:44

 

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII do Đảng bộ các KCN Thái Nguyên tổ chức nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong toàn Đảng bộ các KCN nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Trần Văn Long, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã nhấn mạnh thông qua việc học tập, quán triệt, thảo luận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5.

Đồng chí Trần Văn Long Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN Thái Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị.     

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt 3 Nghị quyết chuyên đề mà Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng đã thông qua là: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đây là những định hướng lớn, mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tại Hội nghị các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động đã tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận và viết bài thu hoạch, mỗi đảng viên tự xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 sớm đi vào cuộc sống.

Cùng ngày, Đảng ủy các KCN Thái Nguyên cũng đã tổ chức tổng kết cuộc thi viết “Học tập và làm phong cách Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công.

Sau gần 2 tháng phát động, cuộc thi được toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia, 100% các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, Ban chấp hành Đảng ủy, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Đảng bộ đều tham gia viết bài. Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 165 tác phẩm tham dự, nhiều bài dự thi đã có sự đầu tư nghiên cứu, tìm kiếm tư liệu minh họa cho bài viết; nhiều bài có nội dung phân tích tốt, làm nổi bật được các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo phong cách của Bác. Kết quả, có 04 tập thể có số lượng tác phẩm tham gia dự thi nhiều, có chất lượng và 03 cá nhân có bài viết đạt thành tích cao được trao giải, đồng thời lựa chọn được 12 tác phẩm tham gia cuộc thi tại Thành ủy Sông Công.

Đồng chí Trần Văn Long trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải

Cuộc thi này đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo hiệu ứng tốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên  giúp cán bộ, đảng viên có điều kiện để tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc hơn về các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời phát hiện thêm các điển hình tiêu biểu, những mô hình mới, cách làm hay trong các lĩnh vực của đời sống xã hội để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ để vận dụng vào vị trí công việc của từng cá nhân góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ các KCN nói riêng và trong cộng đồng nói chung./.

 
 


BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/