Đại hội Đảng bộ các Khu Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025

29-06-2020 17:00

 Ngày 29/6, Đảng bộ các Khu Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Bí thư Thường trực thành ủy; đồng chí Vũ Duy Nghĩa - Phó bí thư thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Phạm Thị Mai Khanh - Phó chủ tịch HDNĐ thành phố lãnh đạo các ban xây dựng Đảng.

          Đảng bộ các KCN tỉnh hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 109 đảng viên. Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, Đảng bộ các KCN tỉnh đã lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong việc phát triển KCN. Đến nay, đã thu hút 141 dự án đầu tư vào các KCN, với tổng số vốn  đầu tư  tăng thêm 41 nghìn tỷ đồng. Nâng tổng số dự án đầu tư vào các KCN đến  nay đạt 228 dự án.. Doanh thu của các doanh nghiệp trong KCn  hàng năm đạt gần 31 tỷ USD và gần 8.900 tỷ đồng. Tạo việc làm ổn định cho trên 98 ngàn lao động. Trong nhiệm kỳ qua, toogrn số tiền nộp ngân sách của các doanh nghiệp trong các KCN đạt trên 30.000 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua đảng bộ đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 47 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt gần 178% so với nghị quyết đề ra. Đảng bộ luôn đạt TSVM.

          Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại. Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra các nhiệm vụ cụ thể đó là: Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao và tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; Lãnh đạo chính quyền các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng các KCN có chủ đầu tư đạt 70%; Thu hút lấp đầy 90% diện tích đất công nghiệp của các KCN có hạ tầng. Phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị và vai trò của từng cán bộ đảng viên, quần chúng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới các hình thức sinh hoạt Đảng, chú trọng chất lượng nội dung các chuyên đề, Nghị quyết. Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đã đề ra.

       Đại hội đã tiến hành bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ  thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/