Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2021

14-10-2021 07:22

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2021 của Ban như sau: Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325260

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/