Thông báo hoãn thời gian thi tuyển dụng công chức năm 2021

04-01-2022 15:03

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên Thông báo hoãn thời gian thi tuyển công chức năm 2021

Thông tin chi tiết tại đây./.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325258

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/