TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

21-09-2021 22:48

Sáng ngày 21/9/2021, Ban Quản các Khu công nghiệp Thái Nguyên đã phối hợp với sở Tài nguyên Môi trường tiến hành kiểm tra hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường cho Dự án nhà máy phụ trợ TNG Sông Công của công ty CP Đầu & Thương mại TNG tại KCN Sông Công I. Đây một bước quan trọng trong quy trình quản của quan Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường để đảm bảo kịp thời giám sát, đôn đốc hướng dẫn dự án thực hiện nghiêm các quy định: như xây dựng các công trình bảo vệ môi trường các công trình xử chất thải của dự án đảm bảo theo đúng cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt

       
       

 

 

(Hình ảnh: Đoàn kiểm tra thực tế tại khu vực thực hiện dự án)

 

Buổi chiều cùng ngày, Ban Quản các KCN Thái Nguyên tiếp tục  phối  hợp với  Sở tài nguyên Môi trường tiến hành họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hình thức họp trực tuyến của  dự án Nhà  máy sản  xuất thép Anh Duy trong khu B, KCN Sông Công I. Tại hội đồng thẩm định chủ đầu tư đơn vị tư vấn đã lắng nghe cam kết tiếp thu, chỉnh sửa một số nội dung theo ý kiến của các thành viên trong hội đồng. Kết thúc buổi họp, hội đồng thẩm định đã nhất trí với kết quả thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sau khi chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của các thành viên trong hội đồng. Lũy kế đến nay tại KCN Sông Công I có  gần 60 dự án đã cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ môi trường thực hiện cơ bản hoàn thành các thủ tục về hồmôi trường như dự án của Công ty Cổ phần thép Anh Duy.

                                       Tin: Phòng Quản Tài nguyên và Môi trườngThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325119

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/