Tăng cường công tác phòng chống dịch và triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính Phủ

29-03-2022 07:54

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 13 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch; Văn bản số 111/UBND-KGVX ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Để kịp thời kịp thời cập nhật các Văn bản, hướng dẫn mới của Trung Ương,  của tỉnh về công tác phòng, chống dịch và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1. Cập nhật, nghiên cứu, phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Ban và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp theo hình thức phù hợp về toàn bộ nội dung tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ.

2. Trong thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo; thuận lợi, thời cơ ít hơn khó khăn và thách thức, các doanh nghiệp và người lao động tại khu công nghiệp tuyệt đối không lơ là, chủ quan, phải luôn bám sát tình hình, thực tiễn để chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID- 19”. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tự bảo vệ bản thân và gia đình, cộng đồng.

3. Tập trung thực hiện các mục tiêu: “Bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”.

(Xem nội dung Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ và Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ tại đây)

Văn phòng
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325200

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/