Danh mục tài liệu ôn thi tại kỳ thi tuyển công chức Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên năm 2021

27-12-2021 16:27

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi tại kỳ thi tuyển
công chức Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên năm 2021

 

 

Thông tin chi tiết tại đây./.

VP
Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325307

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/