Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021

25-12-2021 18:17

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức

Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên năm 2021 

 

Thông tin chi tiết tại đây./.

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325171

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/