Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

02-11-2021 09:02

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

Thông tin chi tiết tại đây Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325128

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/