Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

05-02-2020 09:13

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 


          Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
         Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
         Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;
          Thực hiện công văn hỏa tốc số 224/UBND-KGVX ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;
          Căn cứ Quyết định số 22/QĐ- BQL ngày 02/02/2020 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên về việc thành lập Ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.
          Căn cứ diễn biến dịch tại Việt Nam và nhận định tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra có nhiều khả năng lây lan rộng; Để chủ động triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn các KCN tỉnh, Ban Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên thực hiện xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn các KCN, như sau:
           I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO VI RÚT CORONA VÀ NHẬN ĐỊNH, DỰ BÁO TÌNH HÌNH
           1. Tình hình dịch bệnh:
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona là bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A. Chùm ca bệnh đầu tiên ghi nhận tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc được báo cáo cho tổ chức y tế thế giới vào tháng 12/2019. Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính: ho sốt, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ gây tử vong, đặc biệt ở những người có bệnh lý mãn tính, bệnh nền. Một số người nhiễm vi rút Corona mới có thể có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng nên gây khó khăn cho việc phát hiện. Đến nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh.
        2. Nhận định và dự báo tình hình
       - Căn cứ vào tình hình đặc điểm dịch tễ của bệnh, nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào các KCN trên địa bàn tỉnh và bùng phát ra cộng đồng.
       - Bệnh do chủng mới vi rút Corona gây ra hiện naychưa rõ ràng, chưa xác định được các yếu tố dịch tễ liên quan giữa các trường hợp mắc bệnh.
       - Đặc tính của vi rút là thường xuyên biến đổi có thể thành chủng mới dễ dàng lây truyền nhanh ở người
       - Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh, các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh cá nhân và ngăn ngừa lây truyền tại cộng đồng.
         II. MỤC TIÊU
         1. Mục tiêu chung:  Cần phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.
         2. Mục tiêu cụ thể
         * Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại các KCN trên địa bàn tỉnh. Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona về Thái Nguyên từ vùng dịch.
         * Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào các doanh nghiệp trong các KCN. Cần phối hợp, thông báo và khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhấp việc lây lan ra công đồng.
          * Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong công đồng. Đáp ứng nhanh công tác thông báo và phối hợp khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng ra cộng đồng.
         III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
         1. Công tác chỉ đạo, điều hành  
Thành lập Ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn các KCN Thái Nguyên.
Triển khai xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể đến các thành viên.
Tổ chức hội nghị triển khai công tác đến các thành viên để tổ chức thực hiện được kịp thời.
Thường xuyên nắm bắt tình hình, các công tác chỉ đạo của UBND tỉnh để kịp thời triển khai tại các doanh nghiệp trong các KCN.
          2. Hoạt động thông tin tuyên truyền
 Chủ động tăng cường công tác phổ biến tuyên truyển thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới cán bộ công chức, viên chức và người lao động; đồng thời khuyến khích cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Ban và các doanh nghiệp trong KCN tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.
Kịp thời đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác và phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh trên bảng tin, trên website của Ban. Cử cán bộ công chức đi phát tài liệu, tờ rơi đến người lao động  trong các đơn vị sản xuất để công nhân chủ động phòng, chống dịch.
      3. Hoạt động trong công tác phối hợp với chính quyền các địa phương có Khu công nghiệp đóng trên địa bàn và các cơ quan đoàn thể.
Kịp thời chỉ đạo, điều hành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương có các Khu công nghiệp đóng trên địa bàn trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Trong đó đặc biệt phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch và công tác kiểm tra, giám sát triển khai hoạt động phòng chống dịch tại các doanh nghiệp, trong đó chú trọng đến các doanh nghiệp có nguy cơ cao như các doanh nghiệp có người lao động quốc tịch Trung Quốc làm việc hoặc có giao dịch với người đến từ các vùng dịch trên thế giới.
Mời tham gia và đề nghị tổ chức công đoàn các KCN Thái Nguyên phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến các nội dung phòng, chống và biện pháp phòng tránh lây lan cũng như nắm bắt tình hình diễn biến dịch đồng thời huy động lực lượng đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn các KCN Thái Nguyên khi có dịch sảy ra.
Chủ động phối hợp với các đơn vị được phân công để kịp thời phun tiêu độc khử trùng các doanh nghiệp.
      4. Công tác hậu cần.
Đảm bảo xây dựng phương án kinh phí cho việc phục vụ mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch bệnh, cơ số thuốc để sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng, chống dịch.
Kịp thời kiến nghị các phương án hỗ trợ nhân lực, vật tư từ các đơn vị có chuyên môn đảm bảo kiểm soát nhanh nhất khi có dịch xảy ra.
      5. Các hoạt động chuyên môn kỹ thuật. các tình huống xuất hiện dịch tại các doanh nghiệp trong các KCN sẽ được thực hiện theo các kịch bản phòng chống, dịch bệnh của Ban chỉ đạo tỉnh và của nhành y tế, trong đó đặc biệt là thực hiện nghiêm theo các nội dung tại Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y Tế.
      5.1. Đối với trường hợp chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN tỉnh
      a) Công tác dự phòng:
       - Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính không rõ nguyên nhân, giám sát các trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh, tại cộng đồng; nhất là các trường hợp từ nước ngoài về các doanh nghiệp trong các KCN hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.
        - Chuẩn bị sẵn sàng các vật tư, trang thiết bị, trang phục phòng hộ, sinh phẩm y tế cho cán bộ y tế tham gia công tác phòng chống dịch bệnh và lấy mẫu gửi xét nghiệm chẩn đoán xác định viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.
         - Thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình bệnh dịch tại Trung Quốc, các nước trong khu vực và tại các địa phương trong nước cùng các quy trình hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp.
        b) Công tác điều trị
        - Các cơ y tế tại doanh nghiệp (nếu có cơ sở ý tế hoặc phòng y tế) chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt khám, chuẩn đoán ban đầu cho các đối tượng nghi ngờ bị nhiễm.
         5.2. Trường hợp xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN và trường hợp dịch bệnh lây lan tại các doanh nghiệp trong KCN. Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên sẽ chủ động thông báo đến các cơ sở ý tế và cơ quan có liên quan tại địa phương nơi có KCN đóng trên địa bàn để đề nghị phối hợp giải quyết.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
           1. Đồng chí Trần Văn Long: chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chỉ đạo điều hành công tác chung các công tác:
- Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại cơ quan Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
- Chỉ đạo, điều hành, làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương có các Khu công nghiệp đóng trên địa bàn trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.
- Phụ trách chỉ đạo phòng Kế toán của Ban trong công tác lập dự toán chi phí có liên quan đến việc phòng, chống dịch
        2.  Đồng chí Trần Quốc Trung: thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phòng Kế toán của Ban và các phòng Quản lý Lao động, phòng Quản lý Doanh nghiệp, phòng Quản lý Môi trường, phòng Thanh tra và phòng Quản lý Quy hoạch xây dựng nắm bắt tình hình và giám sát công tác phòng chống dịch tại các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.
        3.  Đồng chí Phạm Hoàng Hải: Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo Văn phòng Ban và phòng Hỗ trợ Pháp Lý trong công tác tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
       4. Đồng chí Phạm Tuấn Anh và đồng chí Nguyễn Quang Vinh:
        - Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Tỉnh; để chủ động, kịp thời báo cáo tham mưu cho Ban phòng, chống dịch của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên triển khai, thực hiện.
        - Giám sát, nắm tình hình diễn biến dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong các doanh nghiệp để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Trưởng Ban phòng, chống dịch để kịp thời chỉ đạo.
        - Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại các doanh nghiệp trong các KCN theo quy định.
       5.  Văn phòng ban và phòng Hỗ trợ Pháp lý của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và Công đoàn các KCN Thái Nguyên
        - Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại các phòng, ban đơn vị trực thuộc Ban Quản lý và các doanh nghiệp trên địa bàn các KCN chú trọng công tác vệ sinh môi trường trong và xung quanh khu vực khuôn viên nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh.
      - Phổ biến tuyên truyển thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống dịch tới cán bộ công chức, viên chức và người lao động; đồng thời khuyến khích cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Ban và các doanh nghiệp trong KCN tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng. Kịp thời đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác và phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh trên bảng tin, trên website của Ban cán bộ công chức và người lao động chủ động phòng, chống dịch.
       - Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan trong công tác phun tiêu độc, khử trùng tại các đơn vị có nhu cầu.
       6. Các phòng Quản lý Lao động, Quản lý Doanh nghiệp và các phòng chuyên môn theo chức năng nghiệm vụ của phòng tham gia thực hiện nhiệm vụ:
       - Thống kê và tổng hợp số lượng người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong KCN đặc biệt là các đối tượng người lao động có quốc tịch Trung Quốc và các đối tượng đã, đang có kế hoạch di chuyển trong các địa điểm là các vùng dịch.
      - Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của những người lao động trong các daonh nghiệp trong KCN, và người làm việc xuất phát, trở về từ các khu vực đang có dịch tại Trung Quốc, quốc gia, vùng lãnh thổ và các tỉnh trong nước đã có dịch.
     - Đôn đốc các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
     - Cung cấp kịp thời thông tin về trường hợp nếu có người lao động mắc bệnh trong các doanh nghiệp cho ngành y tế để phối hợp xử lý.
      - Thực hiện huy động lực lượng và phối hợp với Công đoàn các KCN để huy động đoàn viên khi cần thiết để kịp thời triển khai thực hiện giải quyết các tình huống trong trường hợp dịch bệnh phát sinh và trong tình huống bệnh đã bùng phát tại các doanh nghiệp trong KCN
        7. Phòng Kế Toán của Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ
Phối hợp với các ngành liên quan tính toán lên phương án bảo đảm đủ kinh phí phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao nhất.
        Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh đường đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn các KCN Thái Nguyên. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện có các vấn đề phát sinh điều chỉnh bổ sung, đề nghị các thành viên báo cáo kịp thời để Lãnh đạo Ban xem xét giải quyết kịp thời.
 

Nguồn tin: BQLKCN:BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/