Truy cập nội dung luôn

Đối thoại với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

10-10-2021 15:42

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức buổi tọa đàm, đối thoại với 25 doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Đối thoại với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay, có gần 260 dự án đang đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, với tổng số vốn đầu tư là 8,8 tỷ USD và trên 19.000 tỷ đồng, (trong đó 127 dự án FDI và 130 dự án đầu tư DDI). Qua khảo sát, có 25 doanh nghiệp đang gặp khó khăn cần hỗ trợ, giải quyết. Trong đó, tập trung chủ yếu vào việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đề xuất tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động của các đơn vị.

Theo thống kê, có hơn 90.000 công ngân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Đến nay, khoảng 24% số người làm việc trong các khu công nghiệp Thái Nguyên được tiêm vắc xin mũi 1 phòng COVID-19. Hơn 10.000 người, chiếm khoảng 11% đã được tiêm mũi 2. Xác định, phòng, chống dịch COVID-19 là giải pháp then chốt để phát triển kinh tế, tại buổi đối thoại, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên khẳng định, sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 100% những người làm việc trong các khu công nghiệp từ tuần tới, bao gồm cán bộ, công nhân, người phục vụ, đội ngũ công nhân xây dựng hạ tầng trong các khu công nghiệp. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong các khu công nghiệp từ trước đến nay. Ở những doanh nghiệp có từ 200-300 công nhân trở lên sẽ được tiêm tại chỗ, những doanh nghiệp có ít công nhân sẽ được nhóm lại, tổ chức tiêm ở nơi gần nhất để rút ngắn khoảng cách, giảm thời gian đi lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân, doanh nghiệp.

Hiện nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đang tích cực phối hợp các doanh nghiệp, cơ quan chức năng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để chiến dịch tiêm chủng lớn nhất này được thực hiện an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp bố trí, sắp xếp thời gian làm việc phù hợp để toàn bộ công nhân được tiêm với quan điểm vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất.

Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề được ghi nhận, trao đổi, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tháo gỡ, qua đó, góp phần để các doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, yên tâm ổn định sản xuất và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương./.

 

Đối thoại với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay, có gần 260 dự án đang đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, với tổng số vốn đầu tư là 8,8 tỷ USD và trên 19.000 tỷ đồng, (trong đó 127 dự án FDI và 130 dự án đầu tư DDI). Qua khảo sát, có 25 doanh nghiệp đang gặp khó khăn cần hỗ trợ, giải quyết. Trong đó, tập trung chủ yếu vào việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đề xuất tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động của các đơn vị.

Theo thống kê, có hơn 90.000 công ngân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Đến nay, khoảng 24% số người làm việc trong các khu công nghiệp Thái Nguyên được tiêm vắc xin mũi 1 phòng COVID-19. Hơn 10.000 người, chiếm khoảng 11% đã được tiêm mũi 2. Xác định, phòng, chống dịch COVID-19 là giải pháp then chốt để phát triển kinh tế, tại buổi đối thoại, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên khẳng định, sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 100% những người làm việc trong các khu công nghiệp từ tuần tới, bao gồm cán bộ, công nhân, người phục vụ, đội ngũ công nhân xây dựng hạ tầng trong các khu công nghiệp. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong các khu công nghiệp từ trước đến nay. Ở những doanh nghiệp có từ 200-300 công nhân trở lên sẽ được tiêm tại chỗ, những doanh nghiệp có ít công nhân sẽ được nhóm lại, tổ chức tiêm ở nơi gần nhất để rút ngắn khoảng cách, giảm thời gian đi lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân, doanh nghiệp.

Hiện nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đang tích cực phối hợp các doanh nghiệp, cơ quan chức năng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để chiến dịch tiêm chủng lớn nhất này được thực hiện an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp bố trí, sắp xếp thời gian làm việc phù hợp để toàn bộ công nhân được tiêm với quan điểm vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất.

Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề được ghi nhận, trao đổi, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tháo gỡ, qua đó, góp phần để các doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, yên tâm ổn định sản xuất và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương./.

Thái Nguyên: Tiếp xúc cử tri, đối thoại với các doanh nghiệp
Đối thoại với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Toàn cảnh hội nghị.

Hiện nay, có gần 260 dự án đang đầu tư trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, với tổng số vốn đầu tư là 8,8 tỷ USD và trên 19.000 tỷ đồng, (trong đó 127 dự án FDI và 130 dự án đầu tư DDI). Qua khảo sát, có 25 doanh nghiệp đang gặp khó khăn cần hỗ trợ, giải quyết. Trong đó, tập trung chủ yếu vào việc triển khai các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và đề xuất tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động của các đơn vị.

Theo thống kê, có hơn 90.000 công ngân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Đến nay, khoảng 24% số người làm việc trong các khu công nghiệp Thái Nguyên được tiêm vắc xin mũi 1 phòng COVID-19. Hơn 10.000 người, chiếm khoảng 11% đã được tiêm mũi 2. Xác định, phòng, chống dịch COVID-19 là giải pháp then chốt để phát triển kinh tế, tại buổi đối thoại, Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên khẳng định, sẽ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 100% những người làm việc trong các khu công nghiệp từ tuần tới, bao gồm cán bộ, công nhân, người phục vụ, đội ngũ công nhân xây dựng hạ tầng trong các khu công nghiệp. Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong các khu công nghiệp từ trước đến nay. Ở những doanh nghiệp có từ 200-300 công nhân trở lên sẽ được tiêm tại chỗ, những doanh nghiệp có ít công nhân sẽ được nhóm lại, tổ chức tiêm ở nơi gần nhất để rút ngắn khoảng cách, giảm thời gian đi lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân, doanh nghiệp.

Hiện nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên đang tích cực phối hợp các doanh nghiệp, cơ quan chức năng chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để chiến dịch tiêm chủng lớn nhất này được thực hiện an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động doanh nghiệp bố trí, sắp xếp thời gian làm việc phù hợp để toàn bộ công nhân được tiêm với quan điểm vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất.

Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề được ghi nhận, trao đổi, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tháo gỡ, qua đó, góp phần để các doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, yên tâm ổn định sản xuất và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương./.

Thái Nguyên: Tiếp xúc cử tri, đối thoại với các doanh nghiệp
CTV Nguyễn Tiến/Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325127

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/