ĐẠI HỘI CHI BỘ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

21-06-2022 09:35

(nguồn: Đài PTTH TP Sông Công)

Ngày 16 tháng 6 chi bộ ban quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên long trọng tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Chi bộ được Đảng bộ các Khu công nghiệp Thái Nguyên chỉ đạo làm Đại hội điểm với mục đích rút kinh nghiệm cho các Chi bộ còn lại.

Chi bộ Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên có 28 Đảng viên sinh hoạt ở 05 tổ Đảng với chức năng lãnh đạo cán bộ, công chức, người lao động Ban Quản lý thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển bền vững các Khu công nghiệp Thái Nguyên.

Nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu chủ yếu được Chi bộ thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra như: thu nhập bình quân của người lao động đạt 8 triệu đồng một tháng, xuất khẩu đạt 62,5 tỷ USD, thu ngân sách đạt 18.700 tỷ đồng, vốn đầu tư mới tăng thêm 43.500 tỷ đồng, đạt 435% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, cấp mới 53 dự án đạt 265% chỉ tiêu. Hằng năm tạo việc làm mới cho 3.000 lao động đạt 100% Khoạch đã đề ra.

 Có được kết quả này, Chi bộ thường xuyên bám sát nhiệm vụ của cơ quan, lãnh đạo cán bộ đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp, công tác quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, công tác Chuyển đổi số…

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí trong Ban Chi ủy khóa mới và bầu Bí thư, Phó bí thư với số phiếu thống nhất cao và thông qua Nghị quyết Đại hội trong đó nêu rõ 16 chỉ tiêu cơ bản và 11 nhiệm vụ giải pháp cụ thể./.

Văn phòng
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325237

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/