Mời tham gia Khu gian hàng Xúc tiến đầu tư tại Hội chợ Vietnam Expo 2020

09-03-2020 09:10

File đính kèm

Nguồn tin: BQLKCN:Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325263

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/