ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/2.000 KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG CÔNG II GIAI ĐOẠN 2 ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 2, KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

16-08-2021 13:53

Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 với quy mô diện tích 300ha đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tại Văn bản số 132/TTg-CN ngày 29/01/2021 về việc Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Văn bản số 816/UBND-QHXD ngày 08/3/2021 về việc triển khai Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên triển khai lập đồ án quy hoạch quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 và đã tham mưu cho UBND tỉnh trình thông qua đồ án tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 12/8/2021, HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ hợp thứ 2 đã thông qua Đồ án quy hoạch quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 (Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 tại file đính kèm)”.

 

                 Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 12/8/2021                                        

  Phòng Quản lý Quy hoạch - Xây dựng

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325229

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/