Trang chủ Thủ tục hành chính Lĩnh vực việc làm

Lĩnh vực việc làm

Tên thủ tục hành chính “Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc...

4.1. Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc...

Tên thủ tục hành chính “Thu hồi giấy phép lao động”

3.1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực thì người sử...

Tên thủ tục hành chính “Cấp lại giấy phép lao động cho người lao...

2.1. Trình tự thực hiện: - Trường hợp cấp lại giấy phép lao động do giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05...

Tên thủ tục hành chính “Cấp giấy phép lao động cho người lao động...

1.1. Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến...

NHIỀU NGƯỜI XEM

TIN MỚI

Jamie Benn Womens Jersey