Trang chủ Thủ tục hành chính Lĩnh vực lao động

Lĩnh vực lao động

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao...

Thủ tục hành chính Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Trình tự thực hiện - Bước 1: Người sử...

Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Thủ tục hành chính Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Trình tự thực hiện - Bước 1: Người sử dụng lao động nộp...

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thủ tục hành chính Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Trình tự thực hiện - Bước 1: Doanh nghiệp đưa người lao động đi...

Đăng ký Nội quy lao động

Thủ tục hành chính Đăng ký Nội quy lao động Trình tự thực hiện - Bước 1: Người sử dụng lao động sử dụng 10 người lao động...

Cấp lại Giấy phép lao động

Thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép lao động Trình tự thực hiện - Bước 1: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người...

Cấp giấy phép lao động

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động Trình tự thực hiện - Bước 1: Trước ít nhất 15...

NHIỀU NGƯỜI XEM

TIN MỚI