Trang chủ Thủ tục hành chính Lĩnh vực giám định chất lượng công trình

Lĩnh vực giám định chất lượng công trình

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối...

1.1. Trình tự thực hiện: - Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công...

NHIỀU NGƯỜI XEM

TIN MỚI

Jamie Benn Womens Jersey