Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

Trung tâm dạy nghề các KCN

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Ngày sinh: 22/11/1965 Trình độ chuyên môn: Đại học Trình độ lý luận chính trị: Điện thoại cơ quan: 02083.645.389 Điện thoại di động: Email: Đ/c: Vũ Tuấn...

Trung tâm dạy nghề các KCN

Thực hiện theo quyết định số 564/QĐ-ƯBND ngày 07/03/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm dạy nghề các KCN tỉnh Thái...

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

Đ/c: Phạm Tuấn Anh – Phó Trưởng phòng Ngày sinh: 21/7/1984 Trình độ chuyên môn: Đại học Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Điện thoại cơ quan: 02083.845.224 Điện thoại...

Phòng Đại diện các khu công nghiệp và Quản lý Xuất nhập khẩu

Đ/c: Nguyễn Quyết Tiến – Chuyên viên Ngày sinh: 02/9/1988 Trình độ chuyên môn: Đại học Trình độ lý luận chính trị: Điện thoại cơ quan: 02083.761.435 Điện thoại di động: 0911.114.567 Email: tiennq.bqlkcn@thainguyen.gov.vn Đ/c: Hoàng...

Phòng Quản lý Môi trường

Đ/c: Dương Văn Cường – Phó Trưởng phòng Ngày sinh: 24/2/1980 Trình độ chuyên môn: Đại học Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Điện thoại cơ quan: 02083.762.049 Điện thoại...

Phòng Hỗ trợ pháp lý

Đ/c: Trịnh Thị Hải Yến – Chuyên viên Ngày sinh: 18/10/1984 Trình độ chuyên môn: Đại học Trình độ lý luận chính trị: Điện thoại cơ quan: 02083.762.060 Điện thoại di động: 0987.344.491 Email:...

Phòng Thanh tra

Đ/c: Trịnh Thị Thanh Hòa – Phó Trưởng phòng Ngày sinh: 10/10/1980 Trình độ chuyên môn: Đại học Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Điện thoại cơ quan: 02083.845.436 Điện thoại di...

Phòng Tài chính – Kế toán

Đ/c: Đỗ Thị Khánh – Trưởng phòng Ngày sinh: 25/9/1969 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Điện thoại cơ quan: 02083.762.050 Điện thoại di động: 01664.756.390 Email:...

NHIỀU NGƯỜI XEM

TIN MỚI