Trang chủ Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo điều hành

Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải...

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 1710/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền...

Quyết định hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 256/QĐ-XPVPHC...

Ngày 04/6/2018, Tổng cục trưởng - Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HBXPVPHC hủy bỏ toàn bộ...

NHIỀU NGƯỜI XEM

TIN MỚI