Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (có hiệu lực từ 1/7/2019)

0
103

Ngày 31/5/2019 Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 479/KH-BQL về triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng. ( Nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đính kèm)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here