Về việc xin ý kiến tham gia vào Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

0
85

Ngày 14/5/2019 Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã xây dựng dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh Lãnh đạo quản lý để xin ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn. Nay Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo Quy định xin ý kiến tham gia góp ý để Ban chỉnh sửa trình UBND tỉnh phê duyệt.

Mọi ý kiến tham gia góp ý gửi về Văn phòng Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên trước ngày 30/5/2019.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here