Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên phúc đáp Công văn của Báo Xây dựng

0
6514

Ngày 15/10/2018, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên (Ban) nhận được Công văn số 109 CV-BXD ngày 10/10/2018 của Báo Xây dựng (Báo) về việc Phúc đáp Công văn số 1084/BQL-VP ngày 03/10/2018 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Theo đó, phía Báo thông tin tạm rút bài báo “Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên lại xin cơ chế đặc thù” của tác giả Thái Nguyên Nhân, đăng hồi 23:34|01/10/2018 trên Báo điện tử Xây dựng. Đồng thời đề nghị Ban cung cấp các Quyết định, tài liệu và các thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban.

Ngày 16/10/2018, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên ban hành Công văn số 1134/BQL-VP để phúc đáp Quý Báo./.

(Toàn bộ nội dung Công văn số 1134/BQL-VP ngày 16/10/2018)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here