Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên tuyên tryền, Phổ biến Kế hoạch chuyển đổi mã mạng

0
6126

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng; Thực hiện Công văn số 3660/UBND-TH  ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thông tin tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã mạng. Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên ban hành Công văn số 1041/BQL-HTPL ngày 21/9/2018 về việc thông tin tuyên tryền Kế hoạch chuyển đổi mã mạng.

Nội dung công văn theo file đính kèm.

1041

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here