Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

0
6918
 1. a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Ban Quản lý về việc ngừng hoạt động.

– Bước 2: Ban Quản lý ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

 1. b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

 1. c) Thành phần hồ sơ:

Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

 1. d) Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

đ) Thời hạn giải quyết:

Ngay khi tiếp nhận thông báo.

 1. e) Cơ quan thực hiện:

Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư

 1. g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) ngừng hoạt động đối với dự án đầu tư đang hoạt động.

 1. h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Ban Quản lý tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

– Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

 1. i) Lệ phí:

Không

 1. k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư) theo Mẫu I.10 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/BKHĐT.

 1. l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án.

 1. m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

Mẫu 18.I

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here