Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

0
4947
 1. a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nhà đầu tư nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban Quản lý.

– Bước 2: Ban Quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do nhà đầu tư nộp.

 1. b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

 1. c) Thành phần hồ sơ:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. d) Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

đ) Thời hạn giải quyết:

Ngay khi nhà đầu tư nộp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 1. e) Cơ quan thực hiện:

Ban Quản lý

 1. g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 1. h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Ban Quản lý tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ nhà đầu tư.

 1. i) Lệ phí:

Không

 1. k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không.

 1. l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Không

 1. m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here