Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

0
720
 1. a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nhà đầu tư gửi đề nghị hiệu đính thông tin cho Ban Quản lý.

–  Bước 2: Ban Quản lý hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

 1. b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

 1. c) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 1. d) Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

đ) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của nhà đầu tư.

 1. e) Cơ quan thực hiện:

Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư

 1. g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).

 1. h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hiệu đính thông tin) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

 1. i) Lệ phí:

Không

 1. k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

 1. l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư.

 1. m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here