Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

0
719
 1. a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Ban Quản lý nơi thực hiện dự án đầu tư.

– Bước 2: Ban Quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

 1. b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

 1. c) Thành phần hồ sơ:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.

– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

– Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài.

 1. d) Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ

đ) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 1. e) Cơ quan thực hiện:

Ban Quản lý

 1. g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức)

 1. h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) theo Mẫu II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

 1. i) Lệ phí:

Không

 1. k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

 1. l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Có bản án, quyết định có hiệu lực của tòa án, trọng tài.

 1. m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015;

– Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.

Mẫu 13.I

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here