Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

0
6301
  1. a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đăng ký kinh doanh.

– Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

– Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

  1. b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
  2. c) Thành phần, số lượng hồ sơ:01 bộ, gồm công văn đề nghị, bản nội quy lao động của doanh nghiệp.
  3. d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Người sử dụng lao động

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

  1. e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
  2. g) Phí, lệ phí:Không có.
  3. h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không quy định
  4. i) Yêu cầu, điều kiện:Các quy định của nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.
  5. k) Căn cứ pháp lý:Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CPngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here