Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

0
6282

1.1. Trình tự thực hiện:

– Về nộp và tiếp nhận hồ sơ: Doanh nghiệp có trụ sở chính tại địa bàn gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng tới Ban Quản lý các KCN. Ban Quản lý các KCN tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

– Giải quyết của cơ quan thực hiện: Ban Quản lý các KCN có văn bản trả lời doanh nghiệp trong vòng 10 ngày.

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước (Ban Quản lý các KCN nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gồm:

– Văn bản đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 của Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Bản sao Hợp đồng nhận lao động thực tập, có bản dịch bằng tiếng Việt;

– Tài liệu chứng minh việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận lao động;

– Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;

– Giấy xác nhận ký quỹ của doanh nghiệp do ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ cấp.

1.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có hợp đồng đưa lao động đi thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày, đúng với ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các KCN nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

1.6. Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1.7. Kết quả thực hiện: Công văn chấp thuận để doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề.

1.8. Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn: đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập theo mẫu tại Phụ lục số 06 của Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có trụ sở chính trên địa bàn, đưa lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời hạn dưới 90 ngày, có văn bản đăng ký hợpđồng nhận lao động thực tập;

– Có bản sao hợp đồng nhận lao động thực tập và bản dịch bằng tiếng Việt;

– Có tài liệu chứng minh việc đưa người lao độngđi làm việcở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận người lao động thực tập;

– Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

– Có giấy chứng nhận ký quỹ tại Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệpđặt trụ sở chính với mức tiền bằng 10% tiền vé máy bay một lượt từ nước mà người lao độngđến làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việcở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

– Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/09/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Ngân hàng Nhà nước quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của Doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Phụ lục số 06

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here