Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

0
4477
 1. a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nhà đầu tư gửi yêu cầu cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án đầu tư và các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư cho Ban Quản lý.

– Bước 2: Ban Quản lý cung cấp thông tin theo thẩm quyền cho nhà đầu tư khi nhận được văn bản đề nghị của nhà đầu tư.

 1. b) Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

 1. c) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị cung cấp thông tin của nhà đầu tư.

 1. d) Số lượng hồ sơ:

01 bộ hồ sơ.

đ) Thời hạn giải quyết:

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

 1. e) Cơ quan thực hiện:

Ban Quản lý.

 1. g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (tổ chức, cá nhân).

 1. h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản cung cấp thông tin của Ban Quản lý.

 1. i) Lệ phí:

Theo từng nội dung thông tin được cung cấp.

 1. k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

 1. l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Không có

 1. m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here